POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIES

COOKIES POLICY

COOKIES IRÁNYELV


 Acest site web este operat de Asociația Smart Society, organizație neguvernamentală înregistrată în România, cu sediul în București, e-mail de contact: hello@donorium.ro.

 La fel ca majoritatea site-urilor web, site-ul donorium.ro folosește și cookie-uri sau tehnici comparabile din diverse motive, de la îmbunătățirea și personalizarea experienței dumneavoastră de navigare, până la procesarea preferințelor dumneavoastră sau asigurarea securității site-ului.

 Vă rugăm să citiți această Politică privind modulele cookie pentru a putea înțelege ce tip de cookie-uri folosim, informațiile pe care le colectăm folosind cookie-uri și cum sunt utilizate acele informații. De asemenea, politica descrie opțiunile disponibile pentru acceptarea sau refuzarea utilizării cookie-urilor.

 This website is operated by Smart Society Association, a non-governmental organization registered in Romania, headquartered in Bucharest, contact email: hello@donorium.ro.

 Like most websites, the donorium.ro site also uses cookies or similar techniques for various reasons, from improving and personalizing your browsing experience to processing your preferences or ensuring the security of the site.

 Please read this Cookie Policy to understand the types of cookies we use, the information we collect using cookies, and how that information is used. The policy also describes the options available for accepting or refusing the use of cookies.

 Ezt a webhelyet a Smart Society Association üzemelteti, egy Romániában bejegyzett civil szervezet, székhelye Bukarest, kapcsolat e-mail: hello@donorium.ro.

 Ahogyan a legtöbb webhely, a donorium.ro weboldal is cookie-kat vagy hasonló technikákat használ különböző okokból, a böngészési élmény javításától és személyre szabásától az Ön preferenciáinak feldolgozásáig vagy az oldal biztonságának biztosításáig.

 Kérjük, olvassa el ezt a Cookie irányelvet annak érdekében, hogy megértse, milyen típusú cookie-kat használunk, a cookie-k segítségével gyűjtött információkat és annak felhasználását. A szabályzat részletezi továbbá a cookie-k használatának elfogadására vagy elutasítására rendelkezésre álló lehetőségeket.

1. CE SUNT MODULELE COOKIE?

1. WHAT ARE COOKIES?

1. MI AZOK A COOKIE-K?

 Cookie-urile sunt mici fragmente de date stocate în fișiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră sau pe alte dispozitive atunci când site-urile web sunt încărcate într-un motor de căutare. Sunt utilizate pe scară largă pentru a vă aminti pe dumneavoastră și preferințele dumneavoastră, fie pentru o singură vizită (prin intermediul unui „cookie de sesiune”), fie pentru vizite repetate multiple (folosind un „cookie persistent”).

 Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri temporare, care sunt utilizate în timpul vizitei dumneavoastră pe site și expiră când închideți browserul web.

 Cookie-urile persistente sunt folosite pentru a vă aminti preferințele pe site- ul nostru și rămân pe desktop sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil chiar și după ce închideți browserul sau reporniți computerul. Acestea vă asigură o experiență consecventă și eficientă atunci când vizitați site-ul nostru web sau folosiți serviciile noastre.

 Cookie-urile pot fi setate de site-ul web („cookie-uri de la prima parte”) sau de către terți, cum ar fi cei care servesc conținut sau furnizează servicii de publicitate sau de analiză pe site-ul web („cookie-uri terță parte”). Aceste terțe părți vă pot recunoaște atunci când vizitați site-ul nostru web și, de asemenea, atunci când vizitați anumite alte site-uri web.

 Cookies are small pieces of data stored in text files that are saved on your computer or other devices when websites are loaded in a browser. They are widely used to remember you and your preferences, either for a single visit (using a "session cookie") or for multiple repeat visits (using a "persistent cookie").

 Session cookies are temporary cookies that are used during your visit to the site and expire when you close the web browser.

 Persistent cookies are used to remember your preferences on our site and remain on your desktop or mobile device even after you close the browser or restart your computer. They ensure a consistent and efficient experience when you visit our website or use our services.

 Cookies can be set by the website ("first-party cookies") or by third parties, such as those who serve content or provide advertising or analytics services on the website ("third-party cookies"). These third parties can recognize you when you visit our website and also when you visit certain other websites.

 A cookie-k kis adatdarabok, amelyeket szöveges fájlokban tárolnak, és amelyeket a számítógépén vagy más eszközein tárolnak, amikor a webhelyeket egy böngészőben betöltik. Széles körben használják arra, hogy emlékezzenek Önre és az Ön preferenciáira, akár egyetlen látogatásra („munkamenet cookie” használatával), akár több ismétlődő látogatásra („állandó cookie” használatával).

 A munkamenet cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyeket az Ön látogatása során használnak, és lejárnak, amikor bezárja a webböngészőt.

 Az állandó cookie-kat arra használják, hogy emlékezzenek az Ön preferenciáira a weboldalunkon, és akkor is megmaradnak a számítógépén vagy mobil eszközén, amikor bezárja a böngészőt vagy újraindítja a számítógépét. Ezek biztosítják az egyenletes és hatékony élményt, amikor meglátogatja webhelyünket vagy használja szolgáltatásainkat.

 A cookie-kat a webhely állíthatja be („első fél cookie-k”) vagy harmadik félek, például azok, akik tartalmat szolgáltatnak, vagy hirdetési vagy elemzési szolgáltatásokat nyújtanak a webhelyen („harmadik féltől származó cookie-k”). Ezek a harmadik felek felismerhetik Önt, amikor felkeresi webhelyünket, és szintén felkeresi bizonyos más webhelyeket.

2. CE TIP DE MODULE COOKIE FOLOSIM?

2. WHAT TYPES OF COOKIES DO WE USE?

2. MELY TÍPUSÚ COOKIE-KAT HASZNÁLUNK?

Cookie-uri necesare

Essential Cookies

Szükséges Cookie-k

 Cookie-urile necesare ne permit să vă oferim cea mai bună experiență posibilă la accesarea și navigarea prin site-ul nostru web și la utilizarea funcțiilor acestuia. De exemplu, aceste cookie-uri ne permit să recunoaștem că v-ați creat un cont și v-ați conectat la acel cont pentru a accesa conținutul.

 Essential cookies allow us to provide you with the best possible experience when accessing and navigating our website and using its features. For example, these cookies enable us to recognize that you have created an account and logged into that account to access content.

 A szükséges cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Önnek weboldalunk elérésénél és navigálásánál, valamint annak funkcióinak használatakor. Például ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük, hogy létrehozott egy fiókot, és bejelentkezett abba a fiókba a tartalom eléréséhez.

Cookie-uri de funcționalitate

Functionality Cookies

Funkcionalitási Cookie-k

 Cookie-urile de funcționalitate ne permit să operăm site-ul web și serviciile noastre în conformitate cu alegerile pe care le faceți. De exemplu, vă vom recunoaște numele de utilizator și vă vom aminti cum ați personalizat site-ul și serviciile în timpul vizitelor viitoare.

 Functionality cookies allow us to operate our website and services in accordance with the choices you make. For example, we will recognize your username and remember how you customized the site and services during future visits.

 A funkcionalitási cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunkat és szolgáltatásainkat az Ön által hozott döntések szerint üzemeltessük. Például felismerjük a felhasználónevet, és emlékezünk arra, hogyan személyre szabta a weboldalt és szolgáltatásokat a jövőbeli látogatások során.

Cookie-uri analitice

Analytical Cookies

Analitikai Cookie-k

 Aceste module cookie ne permit nouă și serviciilor terță parte să colectăm date agregate în scopuri statistice despre modul în care vizitatorii noștri utilizează site-ul web. Aceste cookie-uri nu conțin informații personale precum nume și adrese de e-mail și sunt folosite pentru a ne ajuta să vă îmbunătățim experiența de utilizare a site-ului.

 These analytical cookies allow us and third-party services to collect aggregated data for statistical purposes about how our visitors use the website. These cookies do not contain personal information such as names and email addresses and are used to help us improve your website user experience.

 Ezek az analitikai cookie-k lehetővé teszik számunkra és harmadik fél szolgáltatások számára, hogy aggregált adatokat gyűjtsünk statisztikai célokra arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, mint például a nevek és az e-mail címek, és arra szolgálnak, hogy segítsenek nekünk javítani a webhely használati élményét.

Cookie-uri sociale

Social Cookies

Társadalmi Cookie-k

 Cookie-urile de la terțe părți de pe site-uri de rețele sociale (cum ar fi Facebook, Twitter etc.) ne permit să urmărim utilizatorii rețelelor sociale atunci când vizitează site-ul nostru web, folosesc serviciile noastre sau partajează conținut, utilizând un mecanism de etichetare furnizat de acele rețele sociale.

 Aceste cookie-uri sunt, de asemenea, folosite pentru urmărirea evenimentelor și în scopuri de remarketing. Orice date colectate cu aceste etichete vor fi utilizate în conformitate cu politicile noastre de confidențialitate și ale rețelelor sociale. Nu vom colecta sau împărtăși nicio informație de identificare personală de la utilizator.

 Third-party cookies from social media sites (such as Facebook, Twitter, etc.) allow us to track users of social networks when they visit our website, use our services, or share content using a tagging mechanism provided by those social networks.

 These cookies are also used for event tracking and remarketing purposes. Any data collected with these tags will be used in accordance with our privacy policies and those of the social networks. We will not collect or share any personally identifiable information from users.

 A harmadik féltől származó cookie-k a közösségi média oldalakról (például Facebook, Twitter stb.) lehetővé teszik számunkra, hogy kövessük a közösségi hálózatok felhasználóit, amikor meglátogatják weboldalunkat, használják szolgáltatásainkat, vagy tartalmat osztanak meg azokkal a címkézési mechanizmusokkal, amelyeket ezek a közösségi hálózatok biztosítanak.

 Ezeket a cookie-kat eseménykövetésre és újra-marketing céljaira is használják. Ezekkel a címkékkel gyűjtött adatokat az adatvédelmi irányelveink és a közösségi hálózatok irányelvei szerint használjuk fel. Nem fogunk személyazonosító információkat gyűjteni vagy megosztani a felhasználóktól.

Cookie-uri de performanță

Performance Cookies

Teljesítmény Cookie-k

 Reprezintă acele tipuri de date digitale care furnizează informații și statistici despre performanța site-ului, ca de exemplu: numărul vizitelor zilnice sau unice, sursele de trafic etc.

 These are types of digital data that provide information and statistics about the performance of the site, such as the number of daily or unique visits, traffic sources, etc.

 Ezek olyan digitális adattípusok, amelyek információkat és statisztikákat szolgáltatnak a webhely teljesítményéről, például a napi vagy egyedi látogatások számáról, a forgalom forrásairól, stb.

Cookie-uri de targetare

Targeting Cookies

Célozó Cookie-k

 Cookie-urile de targetare reprezintă acele tipuri de date digitale care sunt folosite în vederea oferirii de publicitate preferențială sau în cazul legăturilor cu anumite platforme de tip social. Este bine de știut că, în cazul dezactivării sau a refuzării acestui tip de cookie nu blocați publicitatea la nivelul site-ului și doar blocați furnizarea de publicitate care ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră.

 Targeting cookies are types of digital data used to provide preferential advertising or in the case of connections with certain social media platforms. It's important to note that disabling or rejecting this type of cookie does not block advertising on the site; it only prevents the delivery of advertising that takes into account your preferences and interests.

 A célozó cookie-k olyan digitális adattípusok, amelyeket preferenciális hirdetések biztosítására vagy bizonyos közösségi média platformokkal való kapcsolatok esetén használnak. Fontos megjegyezni, hogy ennek a típusú cookie letiltása vagy elutasítása nem blokkolja a webhelyen megjelenő hirdetéseket; csak azt akadályozza meg, hogy azok az Ön preferenciáit és érdekeit figyelembe véve kerüljenek szállításra.

3. CARE SUNT OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU MODULELE DE COOKIE?

3. WHAT ARE YOUR OPTIONS FOR COOKIE SETTINGS?

3. MI A LEHETŐSÉGEI A COOKIE-BEÁLLÍTÁSOKBAN?

 Dacă nu sunteți de acord cu cookie-urile sau cu anumite tipuri de cookie-uri, puteți modifica setările browserului pentru a le șterge pe cele care au fost deja setate și pentru a nu accepta cookie-uri noi. Pentru a afla mai multe despre cum să faceți acest lucru sau pentru a afla mai multe despre cookie-uri, puteți vizita pagina de internet allaboutcookies.org.

 Vă rugăm să rețineți, totuși, că, dacă ștergeți cookie-urile sau nu le acceptați, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile oferite de site-ul și serviciile noastre. Informații despre operator și despre manipularea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal se regăsesc în politica noastră de confidențialitate.

 If you disagree with cookies or certain types of cookies, you can modify your browser settings to delete those that have already been set and to reject new cookies. To learn more about how to do this or to find out more about cookies, you can visit the website allaboutcookies.org.

 Please note, however, that if you delete cookies or do not accept them, you may not be able to use all the features offered by our website and services. Information about the operator and the further handling of your personal data can be found in our privacy policy.

 Ha nem ért egyet a cookie-kkal vagy bizonyos cookie-típusokkal, módosíthatja a böngészőbeállításokat a már beállított cookie-k törléséhez és az új cookie-k elutasításához. További információkért arról, hogyan teheti ezt meg, vagy többet megtudhat a cookie-król, látogasson el a allaboutcookies.org weboldalra.

 Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha törli a cookie-kat vagy nem fogadja el azokat, lehet, hogy nem tudja használni webhelyünk és szolgáltatásaink összes funkcióját. Az üzemeltetőről és személyes adatainak további kezeléséről szóló információkat az adatvédelmi szabályzatunkban találja.

4. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND MODULELE DE COOKIE

4. CHANGES TO THE COOKIE POLICY

4. VÁLTOZTATÁSOK A COOKIE-ÉRTESÍTÉS POLITIKÁJÁBAN

 Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această Politică privind modulele de cookie referitoare la site-ul web donorium.ro. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Continuarea utilizării site-ului web după orice astfel de modificări va constitui consimțământul dumneavoastră pentru acestea.

 We reserve the right to modify this Cookie Policy for the donorium.ro website at any time. When we do so, we will revise the updated date at the bottom of this page. Continuing to use the website after any such changes will constitute your consent to them.

 Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a donorium.ro webhelyre vonatkozó Cookie-értesítési politikáját. Amikor ezt megteszünk, frissítjük az oldal alján található dátumot. A webhely további használata az ilyen változások elfogadását jelenti.

5. ACCEPTAREA ACESTEI POLITICI PRIVIND MODULELE DE COOKIE

5. ACCEPTANCE OF THIS COOKIE POLICY

5. ENNEK A COOKIE-ÉRTESÍTÉSI POLITIKÁNAK AZ ELFOGADÁSA

 Prin utilizarea site-ului web donorium.ro sau a serviciilor sale, confirmați că ați citit această Politică privind modulele de cookie și sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acesteia. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii acestei Politici privind modulele de cookie, nu sunteți autorizat să utilizați sau să accesați site-ul web și serviciile acestuia..

 Dacă doriți să ne contactați pentru a înțelege mai multe despre această Politică privind modulele de cookie sau doriți să ne contactați în legătură cu orice problemă legată de utilizarea cookie-urilor, puteți face acest lucru prin intermediul formularului de contact sau trimițând un e-mail la hello@donorium.ro.


 Cea mai recentă actualizare a acestei Politici privind modulele de cookie a fost realizată la data de 13 mai 2023.

 By using the donorium.ro website or its services, you confirm that you have read this Cookie Policy and agree to all of its terms and conditions. If you do not agree to abide by the terms of this Cookie Policy, you are not authorized to use or access the website and its services.

 If you wish to contact us to learn more about this Cookie Policy or if you have any issues related to the use of cookies, you can do so through the contact form or by sending an email to hello@donorium.ro.


 The most recent update to this Cookie Policy was made on May 13, 2023.

 A donorium.ro webhely vagy szolgáltatásainak használatával megerősíti, hogy elolvasta ezt a Cookie-értesítési politikát, és beleegyezik minden feltételébe és feltételébe. Ha nem egyetért a Cookie-értesítési politika feltételeinek betartásával, nincs engedélyezve a webhely és szolgáltatásai használata vagy hozzáférése.

 Ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, hogy többet megtudjon erről a Cookie-értesítési politikáról, vagy ha bármilyen problémája van a cookie-k használatával kapcsolatban, ezt megteheti az kapcsolati űrlap vagy e-mail küldésével a hello@donorium.ro címre.


 Ez a Cookie-értesítési politika legutóbbi frissítése 2023. május 13-án történt.